Datoer for klubbranking

Etter noen innspill vil rankingkvelder skje den siste uken i hver måned, og vi vil bytte på å bruke tirsdag og torsdag som ukedag slik at vi kun endrer en treningskveld for gubber og tupper annenhver måned. Foreløpig datoer er satt til:

Torsdag 25.okt
Tirsdag 27.nov
Torsdag 20.des
Tirsdag 29.jan
Torsdag 28.feb
Tirsdag 26.mar
Torsdag 25.apr
Tirsdag 28.mai
Kommentarer